tin thị trường cà phê mới

Bản tin thị trường cà phê cập nhật ngày 9/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống ở mức 40.700 – 41.900 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại

Bản tin thị trường cà phê cập nhật ngày 8/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 200 đồng, lên ở mức 41.100 – 42.400 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các

Bản tin thị trường cà phê cập nhật ngày 7/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 1.100 – 1.200 đồng, lên ở mức 40.900 – 42.100 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê nhân xô

Bản tin thị trường cà phê cập nhật tuần 39 (29/9 – 4/10/2014)

Trong tuần 39, giá cà phê Robusta tăng 125 USD/tấn, tương đương tăng 6,39 % và giá cà phê nhân xô tăng 2.200 đồng/kg, tương đương tăng 5,67 %, trong