Cà phê Robusta

Sản phẩm cà phê Robusta Loại 1

  Giá: 140 000 VND / 1 kg   Sản phẩm được chế biến từ cà phê Robusta đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.  

Sản phẩm cà phê Robusta Loại 2

Giá: 120 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Robusta tiêu chuẩn xuất khẩu (Loại 2)