Cà phê cao cấp

Sản phẩm cà phê chồn

Giá: Liên hệ Cung cấp cà phê chồn nguyên liệu và cà phê chồn thành phẩm.

Sản phẩm cà phê xuất khẩu

  Giá: 200 000 VND / 1 kg   Cà phê hạt rang tiêu chuẩn xuất khẩu các loại.  

Sản phẩm cà phê Moka Cầu Đất

Giá: 500 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Moka Cầu Đất 100%.