Sản phẩm cà phê Arabica Loại 1

Giá: 300 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Arabica đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sản phẩm cà phê Arabica Loại 2

Giá: 250 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Arabica đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sản phẩm cà phê Arabica đặc biệt

Giá: 400 000 VND / 1 kg Sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng từ những hạt cà phê Arabica chất lượng chất. Hãng sản xuất : Gia Khang Cafe

Sản phẩm cà phê Espresso Medium

  Giá: 300 000 VND / 1 kg   Sản phẩm được kết hợp từ cà phê Moka và Arabica tiêu chuẩn.  

Sản phẩm cà phê Robusta Loại 1

  Giá: 140 000 VND / 1 kg   Sản phẩm được chế biến từ cà phê Robusta đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.  

Sản phẩm cà phê Espresso Đặc biệt

Giá: 400 000 VND / 1 kg Sản phẩm là sự kết hợp giữa cà phê Arabica và cà phê Moka Cầu Đất.

Sản phẩm cà phê Espresso

Giá: 250 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Arabica chuyên dùng để pha Espresso.

Sản phẩm cà phê pha phin loại 1

Giá: 150 000 VND / 1 kg Cà phê pha phin loại 1 được kết hợp giữa cà phê Arabica và cà phê Robusta.

Sản phẩm cà phê pha phin loại 2

Giá: 180 000 VND / 1 kg Cà phê pha phin loại 2 được kết hợp giữa cà phê arabica và cà phê culi robusta.

Sản phẩm cà phê pha phin loại 3

  Giá: 250 000 VND / 1 kg   Cà phê pha phin loại 3 được kết hợp từ cà phê Moka và cà phê Culi Robusta.  

Sản phẩm cà phê Robusta Loại 2

Giá: 120 000 VND / 1 kg Sản phẩm được chế biến từ cà phê Robusta tiêu chuẩn xuất khẩu (Loại 2)

Sản phẩm cà phê nhân Moka

  Giá: 150 000 VND / 1 kg   Cung cấp cà phê nhân moka các loại với giá cạnh tranh nhất.  

Sản phẩm cà phê chồn

Giá: Liên hệ Cung cấp cà phê chồn nguyên liệu và cà phê chồn thành phẩm.

Sản phẩm cà phê xuất khẩu

  Giá: 200 000 VND / 1 kg   Cà phê hạt rang tiêu chuẩn xuất khẩu các loại.  

Sản phẩm cà phê nhân Arabica

Giá: 100 000 VND / 1 kg Cung cấp cà phê nhân Arabica loại đặc biệt nhất.

Sản phẩm cà phê nhân Robusta

Giá: 55 000 VND / 1 kg Cung cấp cà phê nhân Robusta các loại.


Tiệm Cà Phê – Bán Cà Phê – Cà Phê Cao Cấp – Mua Bán Cà Phê